VRSTA IZVORA

LED ŽARULJA

KLASIČNA ŽARULJA

Snaga [W]

8

60

Sati gorenja na dan

12

 –

Dani u godini

365

Potrošnja [Wh] na godinu

35.040

262.800

Potrošnja [kWh] na godinu

35,04

262,8

Potrošnja [%]

13,33%

100,00%

Trajnost [h]

50.000

1.200

Cijena [kn]

134,00 kn

5,00 kn

Godišnji trošak energije [kn]

32,24 kn

241,78 kn

Cijena energije nakon 11,4 godine [kn]

367,50 kn

2.756,25 kn

CIJENA kWh = 0,92 kn/kWh

50.000 h = 11,4 god kada žarulja svijetli 12 sati na dan!

Tijekom 50.000 sati koliko traje jedna LED žarulja, potroše se 42 obične žarulje što iznosi ukupno 210 kn u nabavi.

Tijekom 50.000 sati gorenja LED žarulja potroši ukupno 367,5 kn električne energije.

Tijekom 50.000 sati gorenja klasična žarulja žarulja potroši ukupno 2.756,25 kn električne energije.

Klasična žarulja

LED žarulja

Potrošnja tijekom 11,4 godine

2.765,25 kn

367,50 kn

Cijena žarulja tijekom 11,4 godine

241,78 kn

134,00 kn

Ukupni trošak tijekom 11,4 godine

3.007,03 kn

501,50 kn

Kao zaključak može se reći da je financijski LED žarulja 6 puta isplativija od klasične žarulje uz uvjet da obje gore po 12 sati na dan!