Suvremena LED rasvjeta u mogućnosti je odgovoriti svim zahtjevima rasvjetljenosti prostora, bez obzira radi li se o stambenim prostorima, poslovnim zgradama ili javnoj rasvjeti.
Dugotrajnost, energetska učinkovitost, mogućnost odabira temperature boje, mogućnost regulacije svjetlosnog toka (tkz. inteligentna rasvjeta) i ekološka prihvatljivost glavne su prednosti LED rasvjetnih tijela u odnosu na konvencionalnu (živina, fluo, metal-halidna…) rasvjetu.

Energetska učinkovitost je suma isplaniranih i provedenih mjera čiji je cilj korištenje minimalne moguće količine energije tako da razina udobnosti i stopa proizvodnje ostanu sačuvane. Pojednostavljeno, energetska učinkovitost znači uporabiti manju količinu energije (energenata) za obavljanje istog posla (grijanje ili hlađenje prostora, rasvjetu, proizvodnju raznih proizvoda, pogon vozila, i dr.). Pod pojmom energetska učinkovitost podrazumijevamo učinkovitu uporabu energije u svim sektorima krajnje potrošnje energije: industriji, prometu, uslužnim djelatnostima, poljoprivredi i u kućanstvima. Važno je istaknuti da se energetska učinkovitost nikako ne smije promatrati kao štednja energija. Naime, štednja uvijek podrazumijeva određena odricanja, dok učinkovita uporaba energije nikada ne narušava uvjete rada i življenja. Nadalje, poboljšanje učinkovitosti potrošnje energije ne podrazumijeva samo primjenu tehničkih rješenja. Štoviše, svaka tehnologija i tehnička oprema, bez obzira koliko učinkovita bila, gubi to svoje svojstvo ukoliko ne postoje obrazovani ljudi koji će se njome znati služiti na najučinkovitiji mogući način. Prema tome, može se reći da je energetska učinkovitost prvenstveno stvar svijesti ljudi i njihovoj volji za promjenom ustaljenih navika prema energetski učinkovitijim rješenjima, negoli je to stvar složenih tehničkih rješenja.

Ušteda energije i smanjivanje emisije ugljičnog dioksida: moderna rasvjeta pomaže u zaštiti okoliša
Poseban prilog o rasvjeti “Energetska učinkovitost i zadovoljstvo rasvjetom: inteligentna rasvjetna rješenja pomažu usporavanju globalnog zatopljenja” predstavlja učinkovita rješenja za gotovo sva područja života. Brojni izračunski primjeri pokazuju kako uštedjeti.
Što je CO2?
Svjetska se klima mijenja. Stručnjaci već dugo upozoravaju na posljedice globalnog zatopljenja, koje su očite u vremenskim promjenama.

Ušteda energije i smanjivanje emisije ugljičnog dioksida: moderna rasvjeta pomaže u zaštiti okoliša

Poseban prilog o rasvjeti “Energetska učinkovitost i zadovoljstvo rasvjetom: inteligentna rasvjetna rješenja pomažu usporavanju globalnog zatopljenja” predstavlja učinkovita rješenja za gotovo sva područja života. Brojni izračunski primjeri pokazuju kako uštedjeti.


Što je CO2?

Svjetska se klima  mijenja. Stručnjaci već dugo upozoravaju na posljedice globalnog zatopljenja, koje su očite u vremenskim promjenama. Velik dio globalnog zatopljenja pripisuje se učinku staklenika – nakupljanju stakleničkih plinova, prvenstveno ugljičnog dioksida, čime se povećava količina sunčeve energije koju Zemlja ne reflektira već se zadržava u atmosferi. Stoga je jedan od važnijih ciljeva zaštite okoliša upravo smanjenje emisije ugljičnog dioksida.

Klimatski ciljevi: 20 posto manja potrošnja energije

Europska unija i njemačka vlada postavile su ambiciozne klimatske ciljeve: do 2020.godine, potrošnja energije unutar Europske unije trebala bi se smanjiti za 20 posto. Time će se uštedjeti 780 milijuna metričnih tona emisija ugljičnog dioksida.

Velike količine ugljičnog dioksida nastaju izgaranjem fosilnih goriva kao što su nafta, plin ili ugljen, na primjer u procesu proizvodnje električne struje u elektranama. Devetnaest posto ukupne električne energije u cijelom svijetu koristi se za rasvjetu; u Europi se 14 posto ukupne potrošnje energije odnosi  na rasvjetu.

Četiri petine odlaze na profesionalnu rasvjetu, točnije industrijsku rasvjetu, trgovinu, javni sektor i transportni sustav. Preostalih 20 posto koristi se za kućnu rasvjetu.

Moderna rasvjeta pokazuje put

Sistematskim prebacivanjem na energetski učinkovitu rasvjetu moglo bi se uštedjeti oko 13 milijuna tona ugljičnog dioksida godišnje samo u Njemačkoj. Zahvaljujući današnjoj tehnologiji, energija potrebna za rasvjetu može se smanjiti za čak 80 posto.

Cilj je proizvesti što više energije (svjetlosti) uz što manju potrošnju energije (električne energije). Moderna rasvjetna elektronika pokazuje put kojim bismo trebali ići: žarulje s visokom svjetlosnom učinkovitošću, elektroničke predspojne naprave, svjetiljke s optimalnom optičkom kontrolom, sustavi iskorištavanja dnevne svjetlosti i upravljanja rasvjetom doprinose energetski učinkovitoj rasvjeti i time smanjuju proizvodnju ugljičnog dioksida. Istovremeno osiguravaju visoku kvalitetu rasvjete koja utječe na naš osjećaj zadovoljstva i dobra je za naše zdravlje.

Poseban prilog o rasvjeti “Energetska učinkovitost i zadovoljstvo rasvjetom: inteligentna rasvjetna rješenja pomažu usporavanju globalnog zatopljenja” predstavlja učinkovita rješenja za gotovo sva područja života. Brojni izračunski primjeri pokazuju kako uštedjeti.