Usporedba prema snazi i svjetlosnom toku

U tablici ispod možete naći podatke koji pokazuju prednosti LED i štednih žarulja u usporedbi sa običnim žaruljama koje u sebi imaju žarnu nit. Iz tablice se vidi potrebna snaga odabrane žarulje za željeni svjetlosni tok.

Usporedba žarulja prema snazi i svjetlosnom toku

Svjetlosni tok

(lm)

Klasična žarulja sa

žarnom niti (W)

Štedna ili fluokompaktna

žarulja (W)

LED Žarulja

(W)

220

25

5 – 7

2 – 3

450

40

8 – 12

4 – 5

890

60

13 – 18

6 – 8

1210

75

18 – 22

9 – 13

1750

100

23 – 30

16 – 20

2780

150

30 – 55

25 – 28