Usporedba LED i ostalih rasvjetnih tijela

Životni vijek

Žarna nit

750 – 2000 h

Procijenjeni vijek

Halogen

2000 – 4000 h

Procijenjeni vijek

Fluorescent

20 000 – 30 000 h

Procijenjeni vijek

LED

35 000 – 50 000 h

Vijek trajanja (L70)

Očuvanje energije

Vidljivo svjetlo

IR

UV

Halogen

8 %

73 %

0 %

Fluorescent

21 %

37 %

0 %

LED

15-25 %

0 %

0 %

Temperatura

Warm 2700K

White 3000K

Neutral 3500K

Cool 4100K

Daylight 5000K

Žarna nit

X

Halogen

X

Fluorescent

X

X

X

X

X

LED

X

X

X

X

X